Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat over het onderhoud van gemeentelijk eigendom dat vele jaren meegaat. Met het vaststellen van de Programmabegroting autoriseert u de onderhoudsuitgaven voor 2022 Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het onderhoudsprogramma, bij de subparagrafen vindt u een verwijzing naar de betreffende meerjarennota’s.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49