Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

Terwijl Utrecht groeit, willen we dat gezond leven voor alle inwoners van de stad mogelijk blijft. Daarom zien we het als onze belangrijkste opgave om voor iedereen gezondheidswinst te behalen en gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners te verkleinen. Corona zal in 2022 nog impact hebben op de gezondheid van Utrechters en voor een deel ook de al bestaande gezondheidsverschillen vergroten. Onze ambitie om deze verschillen terug te dringen is daarmee urgenter geworden dan ooit. Tegelijkertijd staat er op de haalbaarheid van deze ambitie meer druk dan ooit.

Onze aanpak richt zich op de onderliggende oorzaken van gezondheid en op ongelijk investeren voor inwoners die iets meer, extra’s of anders nodig hebben om zich gezond te voelen. Welke onderliggende oorzaken de gezondheid beïnvloeden is weergegeven in het Utrechts gezondheidsmodel (zie tekstkader voor uitgebreide toelichting). Dit model is in 2022 de basis waarmee we de integrale aanpak op gezondheid en gezondheidsverschillen inzichtelijk maken, breed agenderen, en waarmee we gezondheidsafwegingen laten zien. Hiermee sluiten we aan op ons volksgezondheidsbeleid ‘Gezondheid voor iedereen’ waarmee we gezondheid meenemen in brede opgaves. In 2022 als ‘post corona jaar’ passen we in onze aanpak ook de lessen toe van de bestrijding van de epidemie en de lessen die we leren met betrekking tot onze aangepaste werkwijze en dienstverlening.

Het gezondheidsmodel is ook de basis voor de indeling van deze begroting. De inzet vanuit het programma Volksgezondheid richt zich op de onderliggende oorzaken die dichter bij het individu liggen. Hoewel we de oorzaken in samenhang met elkaar oppakken, is de inzet beschreven per onderliggende oorzaak waar we in het bijzonder op inspelen: leefstijl, mentale factoren en stress, zorg- en hulpverlening, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving.

Extra toelichting Utrechts Gezondheidsmodel
Welke onderliggende oorzaken de gezondheid beïnvloeden is weergegeven in het Utrechts gezondheidsmodel*. Dit model richt zich op gezondheid en de onderliggende oorzaken van gezondheid en gezondheidsverschillen. De focus op onderliggende oorzaken van gezondheid verschuift de aandacht van de uitkomst, naar de kansen op gezondheid. Tijdige en goede gezondheidszorg vergroot de kans op gezondheid. Je veilig voelen vergroot de kans op gezondheid. Zonder geldzorgen heb je betere kansen op gezondheid.

In de twee buitenste ringen zijn factoren opgenomen die zorgen voor een verdeling van gezondheidskansen in de maatschappij. Het sociaal en macro-economisch beleid heeft invloed op iemands sociaal-economische positie (SES) en op de mate van een gelijke verdeling. In deze twee buitenste ringen zijn dus wat we noemen ‘structurele determinanten’ opgenomen.

De twee binnenste ringen zijn factoren die dichter bij het individu liggen. De middelste ring bevat omstandigheden waarin mensen opgroeien, wonen, werken, bewegen en leven. De binnenste ring bevat lichamelijke factoren (bijvoorbeeld erfelijke aanleg, bloeddruk of cholesterolgehalte), leefstijl (bijvoorbeeld bewegen en voeding) en mentale factoren/stress (zoals life events en prestatiedruk). Onderliggende oorzaken kunnen elkaar beïnvloeden en alle oorzaken kunnen ook worden beïnvloed door de structurele verschillen. Denk aan de invloed van opleiding op werk, op geldzorgen en op leefstijl.

In 2022 vindt u op de website van de gezondheidsmonitor een uitgebreide beschrijving van alle onderliggende factoren.

* dit is een eerste vormgegeven versie en wordt nog doorontwikkeld.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49