Algemene programmadoelstelling

Vanuit het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen werken we aan een Utrechtse economie die past bij de groei van en ontwikkelingen in de stad. Hierbij is de Regionale Economische Agenda ons uitgangspunt. Geen groei om de groei, maar – in samenhang met de andere programma’s – gericht op een hogere brede welvaart voor wie in de stad woont, werkt en/ of verblijft. Dit doen we met bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en medeoverheden.

Het jaar 2022 staat in het teken van herstel van de impact van de coronapandemie. De impact op mens en samenleving is groot en voelbaar. Zo is bij een deel van de bedrijven de schulden door de pandemie hoog opgelopen, met name bij horeca en mode- en schoenenwinkels. Daarnaast is door lockdowns de digitalisering versneld, met gevolgen voor de traditionele detailhandel.

Herstel van de economie heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de werkloosheid oploopt zodra de steunmaatregelen worden afgeschaft of uitgestelde betalingen als belastingen moeten worden voldaan. Aan de andere kant zorgt economisch herstel dat de krapte op belangrijke delen van de arbeidsmarkt toeneemt. We blijven daarom onze focus richten op de vier prioritaire marktgroepen: “gezondheid”, “ICT en digitale vaardigheden”, “onderwijs” en “bouw, techniek en energietransitie”. We willen de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen, en zo veel mogelijk mensen toeleiden naar duurzaam werk in een van deze toekomstbestendige sectoren. Hierbij richten we ons op de noodzakelijke vaardigheden in plaats van op diploma’s.

Naast voldoende menselijk kapitaal is ook de beschikbaarheid van voldoende investeringskapitaal noodzakelijk om vernieuwende starters- en groeiers te ondersteunen die passen bij Utrecht als stad van gezond stedelijk leven en zetten we ons in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

Grafiek lasten en baten

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

Functiemenging

%

LISA

63,4%

63,9%

Nnb*

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

146,8%

167,7%

178,8%

* De indicator functievermenging wordt gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. De gegevens over 2018 en 2019 zijn bekend. Het is onbekend wanneer de cijfers van 2020 worden gepubliceerd  

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49