Bijlagen

Subsidies

Hieronder vindt u per Programma de bedragen die per subsidiedoelstelling zijn begroot in 2022. Organisaties en bewoners die aan de voorwaarden voldoen, kunnen subsidies aanvragen tot dit bedrag. Een deel van de bedragen is voor meerdere jaren verleend aan organisaties (zie de kolom Meerjarig verleend ten laste van). Voor die doelstellingen kan geen subsidie meer aangevraagd worden in 2022.
Er zijn organisaties die ieder jaar subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij uitvoeren. De bedragen in de kolom “Waarvan ‘vaste’ verlening met jaarsubsidies” geven aan hoeveel subsidie er aan die organisaties jaarlijks wordt verleend.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49