Financiën

Reserves

Hieronder staat in de eerste tabel een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de totale bestemmingsreserves per programma. En de tweede tabel laat per reserve zien voor welke bedragen er per 1 juli 2021 verplichtingen zijn aangegaan alsmede welke bedragen er vrij kunnen vallen.

x€1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2021

Reeds verplicht
per 01-07-2021

Niet verplicht deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

740

92

648

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

0

185

0

Utrechtse Energie

01-01-50

2.543

0

2.543

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

3.787

0

3.787

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

5.115

0

5.115

0

Risicoreserve Bodem

31-12-43

1.334

1.334

0

0

Nedereindseplas

01-01-31

6.985

6.985

0

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

14.770

0

14.770

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

4.362

0

4.362

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.492

0

1.492

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

7.371

0

7.371

0

Ophaaldienst

31-12-50

1.548

125

1.423

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

2.967

197

2.770

0

Meerjaren Groen programma

07-06-39

1.063

0

1.063

0

Reserve Grondbank

31-12-50

813

25

788

0

Wal- en kluismuren

31-12-50

150

150

0

0

Werk en Inkomen

Re-integratiefonds werk en inkomen

31-12-50

903

250

653

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

496

496

0

0

Werk en inkomen

31-12-50

796

0

796

0

Onderwijs

Masterplan primair onderwijs

31-12-50

277

0

277

0

Huisvestingsprogramma

31-12-50

8.114

0

8.114

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

716

0

716

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

8.388

0

8.388

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

31-12-50

225

0

225

0

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

31-12-50

3.266

0

3.266

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

143

0

143

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

505

0

505

0

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

31-12-50

3.633

0

3.633

0

Energieneutraal Kernvastgoed

31-12-50

631

250

381

0

Stadskantoor

31-12-50

517

0

517

0

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

0

0

0

Leegstand Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

0

0

0

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

5.023

0

5.023

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

795

795

0

0

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

31-12-22

39.620

0

39.620

0

Overhead

Europese subsidies

31-12-24

1.921

0

1.921

0

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

4.180

0

4.180

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

47.750

0

47.750

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

105.366

0

105.366

0

Vaste activa

Vaste Activareserve

31-12-99

293.455

0

293.455

0

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Egalisatiereserve bouwleges

31-12-50

832

0

832

0

Woonfonds

949

0

949

0

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

3.228

0

3.228

0

Archeologisch opgravingen

1.033

493

540

0

Revolverend fonds woningrenovatie

381

0

381

0

Domplein 13

31-12-26

200

200

0

0

Reserve grondexploitatie

195.039

0

195.039

0

Investeringsimpuls RSU

25.113

0

25.113

0

Reserve taakstelling inkoop LR

31-12-31

7.909

7.909

0

0

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

407

0

407

0

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Cofinanciering Pieken

146

0

146

0

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

31-12-21

0

0

0

0

Toeristische stadspromotie

31-12-50

286

0

286

0

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

29-05-25

3.000

0

3.000

0

Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49