Bijlagen

Meerjarig overzicht baten en lasten begroting

In overstaand overzicht worden de cijfers per programma per jaar weergegeven. De laatste kolom ‘Resultaat’ geeft het saldo weer dat na verrekening met de reserves ten laste van dan wel ten gunste van de Algemene middelen komt. Op de regel 'Rekening' gaat het om het gerealiseerde resultaat en op de regel 'Begroting' het begrote resultaat.

x € 1.000

Programma

Jaar

Begroting/
Realisatie

Baten

Lasten

Saldo
baten en lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat/ bijdrage algemene middelen

Bewoners en Bestuur

2020

Rekening

5.959

43.005

-37.046

732

2.995

-34.783

2021

Begroting

6.710

44.343

-37.633

58

1.259

-36.432

2022

Begroting

6.402

44.696

-38.295

0

0

-38.295

2023

Begroting

6.207

42.861

-36.655

0

0

-36.655

2024

Begroting

8.916

43.992

-35.076

0

0

-35.076

2025

Begroting

8.916

44.187

-35.270

0

0

-35.270

Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

2020

Rekening

397.463

193.445

204.018

12.118

57.266

249.166

2021

Begroting

101.257

100.750

506

35.776

53.701

18.431

2022

Begroting

93.187

84.011

9.175

9.097

9.940

10.018

2023

Begroting

198.267

189.639

8.629

5.810

9.839

12.658

2024

Begroting

97.811

86.547

11.263

6.260

8.505

13.508

2025

Begroting

80.465

71.693

8.772

5.575

11.091

14.288

Duurzaamheid

2020

Rekening

1.431

15.541

-14.110

6.746

9.411

-11.445

2021

Begroting

2.880

20.257

-17.377

141

2.520

-14.998

2022

Begroting

1.833

16.163

-14.330

141

135

-14.336

2023

Begroting

218

14.973

-14.755

141

135

-14.761

2024

Begroting

118

14.873

-14.755

141

135

-14.761

2025

Begroting

118

14.873

-14.755

141

135

-14.761

Bereikbaarheid

2020

Rekening

47.806

55.836

-8.030

16.674

14.561

-10.143

2021

Begroting

62.884

66.114

-3.230

22.099

16.831

-8.498

2022

Begroting

63.846

74.471

-10.625

15.246

21.611

-4.260

2023

Begroting

57.630

56.263

1.367

19.845

13.286

-5.192

2024

Begroting

57.855

58.102

-247

16.004

10.597

-5.654

2025

Begroting

58.016

56.862

1.153

12.800

4.631

-7.016

Openbare ruimte en groen

2020

Rekening

104.294

166.161

-61.867

0

2.061

-59.805

2021

Begroting

113.632

179.322

-65.690

0

1.191

-64.499

2022

Begroting

113.737

178.750

-65.013

0

3

-65.010

2023

Begroting

113.737

177.377

-63.639

0

3

-63.636

2024

Begroting

113.737

176.131

-62.393

0

3

-62.390

2025

Begroting

113.737

176.586

-62.848

0

3

-62.845

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

2020

Rekening

612

18.097

-17.484

3.000

942

-19.542

2021

Begroting

256

18.261

-18.005

2.500

2.646

-17.859

2022

Begroting

264

19.471

-19.207

0

0

-19.207

2023

Begroting

14

17.671

-17.657

0

0

-17.657

2024

Begroting

14

17.671

-17.657

0

0

-17.657

2025

Begroting

14

17.496

-17.482

0

0

-17.482

Werk en Inkomen

2020

Rekening

222.262

299.362

-77.101

0

1.559

-75.542

2021

Begroting

152.016

253.811

-101.795

0

7.618

-94.177

2022

Begroting

152.016

244.633

-92.617

0

503

-92.114

2023

Begroting

152.014

242.939

-90.926

0

0

-90.926

2024

Begroting

152.012

242.620

-90.609

0

0

-90.609

2025

Begroting

152.012

242.620

-90.609

0

0

-90.609

Onderwijs

2020

Rekening

15.120

99.795

-84.675

7.800

12.258

-80.217

2021

Begroting

19.890

107.851

-87.961

1.186

6.923

-82.224

2022

Begroting

18.582

104.941

-86.359

0

3.506

-82.853

2023

Begroting

19.169

106.390

-87.221

0

2.599

-84.622

2024

Begroting

19.169

106.966

-87.797

0

2.599

-85.198

2025

Begroting

19.169

107.189

-88.020

0

2.599

-85.421

Ondersteuning op maat

2020

Rekening

7.215

322.236

-315.022

0

6.954

-308.068

2021

Begroting

6.143

315.770

-309.627

1.200

1.539

-309.288

2022

Begroting

6.122

290.133

-284.011

0

0

-284.011

2023

Begroting

6.122

289.880

-283.758

0

0

-283.758

2024

Begroting

6.122

289.865

-283.743

0

0

-283.743

2025

Begroting

6.122

289.865

-283.743

0

0

-283.743

Volksgezondheid

2020

Rekening

3.266

28.115

-24.849

0

122

-24.727

2021

Begroting

2.585

27.871

-25.286

0

262

-25.025

2022

Begroting

2.250

27.638

-25.388

0

117

-25.271

2023

Begroting

2.250

26.838

-24.588

0

117

-24.471

2024

Begroting

2.250

26.839

-24.589

0

117

-24.472

2025

Begroting

2.250

26.839

-24.589

0

117

-24.472

Veiligheid

2020

Rekening

1.462

53.405

-51.944

0

210

-51.734

2021

Begroting

1.610

56.173

-54.564

0

226

-54.338

2022

Begroting

1.828

58.305

-56.477

0

0

-56.477

2023

Begroting

608

56.552

-55.944

0

0

-55.944

2024

Begroting

608

56.422

-55.814

0

0

-55.814

2025

Begroting

608

56.360

-55.752

0

0

-55.752

Cultuur

2020

Rekening

61

54.440

-54.379

402

297

-54.484

2021

Begroting

0

55.784

-55.784

285

939

-55.130

2022

Begroting

0

56.845

-56.845

0

132

-56.714

2023

Begroting

0

56.655

-56.655

0

132

-56.523

2024

Begroting

0

57.817

-57.817

0

132

-57.685

2025

Begroting

0

56.797

-56.797

0

132

-56.665

Samenleven en Sport

2020

Rekening

15.158

80.175

-65.017

115

25.577

-39.554

2021

Begroting

15.052

79.071

-64.019

0

2.412

-61.608

2022

Begroting

16.685

90.427

-73.743

0

2.412

-71.331

2023

Begroting

16.685

88.416

-71.732

0

2.412

-69.320

2024

Begroting

16.685

88.493

-71.809

0

2.412

-69.397

2025

Begroting

16.685

88.493

-71.809

0

2.412

-69.397

Utrechts Vastgoed

2020

Rekening

23.183

14.382

8.801

3.326

3.140

8.615

2021

Begroting

27.789

18.769

9.020

9.412

21.468

21.077

2022

Begroting

28.658

20.496

8.162

4.965

2.273

5.470

2023

Begroting

28.637

21.227

7.410

3.950

2.273

5.733

2024

Begroting

28.637

21.608

7.029

3.950

2.273

5.352

2025

Begroting

28.637

21.746

6.891

3.950

2.273

5.214

Algemene middelen

2020

Rekening

931.697

3.305

928.392

142.320

94.620

880.691

2021

Begroting

915.560

3.283

912.277

27.219

69.610

954.668

2022

Begroting

957.195

4.283

952.912

14.917

29.153

967.148

2023

Begroting

959.259

4.988

954.271

9.247

9.125

954.149

2024

Begroting

956.627

3.183

953.444

7.252

6.088

952.279

2025

Begroting

956.971

3.178

953.793

8.779

7.732

952.746

Overhead

2020

Rekening

6.293

175.606

-169.313

2.860

4.332

-167.840

2021

Begroting

4.316

174.991

-170.675

0

825

-169.850

2022

Begroting

4.468

177.154

-172.686

0

179

-172.507

2023

Begroting

4.468

173.411

-168.943

0

119

-168.824

2024

Begroting

4.468

172.960

-168.492

0

60

-168.432

2025

Begroting

4.468

173.031

-168.563

0

0

-168.563

Vennootschapsbelasting

2020

Rekening

0

250

-250

0

0

-250

2021

Begroting

0

250

-250

0

0

-250

2022

Begroting

0

250

-250

0

0

-250

2023

Begroting

0

250

-250

0

0

-250

2024

Begroting

0

250

-250

0

0

-250

2025

Begroting

0

250

-250

0

0

-250

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49