Algemene programmadoelstelling

Onze ambitie
Kunst en Cultuur kleuren onze stad en zijn onmisbaar om onze de ambitie om Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen mogelijk te maken.

Kunst en cultuur verbinden, zetten aan het denken, roepen emotie op en zorgen voor ontspanning. Dit is belangrijk voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn, onze individuele veerkracht en de veerkracht van de stad. Zeker na de afgelopen periode waarin onze stad op slot zat, kan cultuur een belangrijke bijdrage leveren om de stad weer levendig te maken en om inwoners aan elkaar te verbinden. Bovendien maken kunst en cultuur de stad dynamisch en aantrekkelijk, ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Onze stad wil een inclusieve en toegankelijke culturele metropool zijn, met een rijk palet aan disciplines en genres die passen bij de groei van de stad.

Ook de culturele sector is hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Daarom zetten wij in 2022 in op het herstel van de culturele sector in Utrecht. Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en de ruimte om zich artistiek te ontplooien en is er artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte voor ontwikkeling.

Doelenboom

Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de lasten per subdoelstelling.

Investeringen

 

x € 1.000

Cultuur

Autorisaties tm 2021

2022

2023

2024

2025

Vervangingsinvesteringen

0

0

0

0

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 

3.775

0

0

0

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie B 

0

0

0

0

0

Totaal investeringen

3.775

0

0

0

0

 

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49