Programma's

Algemene middelen

Algemene programmadoelstelling

In het programma Algemene Middelen en Onvoorzien begroten we de baten die nog geen specifieke bestemming hebben.

Algemene middelen worden ieder jaar betrokken bij de voorjaarsnota. Over de inzet van algemene middelen bij Voorjaarsnota 2021 lees je in hoofdstuk Actualisatie financieel beeld van deze begroting. Het betreft:

  • gemeentelijke belastinginkomsten
  • ontvangen uitkeringen uit het gemeentefonds
  • ontvangen dividenden
  • het treasury-resultaat op langlopende leningen
  • stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's.

Doelenboom

Niet van toepassing.

Grafiek lasten en baten

Niet van toepassing.

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49